Giới thiệu team của chúng tôi

Đội ngũ làm việc của chúng tôi

Ở thời điểm hiện tại đội ngũ của chúng tôi gồm có 2 thành viên, tôi admin trang web và một người bạn phụ trách kỹ thuật. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ xem phim trên trang web vnxporn.com trong thời gian qua.

Admin Ban quản lý

  • Họ và Tên: Nguyễn Quốc Dũng
  • Năm SInh : 16/02/1987
  • Quê Quán : ĐỒng Nai
  • Phụ trách : Admin phụ trách toàn bộ trang web.

Kỹ thuật viên ( Programmer )

  • Họ và Tên: HOàng Thái
  • Năm SInh : 08/08/1987
  • Quê Quán : ĐỒng Nai
  • Phụ trách : Phụ trách chỉnh sửa lỗi kỹ thuật video và trang web vnxporn.